Privacyverklaring

Privacyverklaring

De bescherming van uw gegevens is voor ons erg belangrijk.

Wij zijn erg blij met uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten en willen dat u zich ook wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens zeker voelt als u onze website bezoekt.

Persoonsgegevens:
Voor het gebruik van onze website is het niet nodig dat u persoonsgegevens prijsgeeft.
In bepaalde gevallen hebben wij echter uw naam en adres en andere gegevens nodig, zodat wij de gewenste diensten kunnen leveren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het opsturen van informatiemateriaal en bestelde goederen of voor het beantwoorden van individuele vragen. Waar dit nodig is, wijzen wij u hier op. Bovendien bewaren en verwerken wij alleen gegevens, die u ons vrijwillig of automatisch ter beschikking stelt.

Doel van de persoonsgegevens:
De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij om uw aanvragen te beantwoorden, uw orders te verwerken of u toegang te verschaffen tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Vanzelfsprekend respecteren wij het, als u uw persoonsgegevens niet ter beschikking wilt stellen ter ondersteuning van onze klantenrelatie. In geen geval zullen wij uw gegevens aan derden verkopen of op enigerlei andere wijze commercialiseren.

Niet-persoonsgebonden gegevens die automatisch worden verzameld:
Bij het gebruik van onze website worden om organisatorische en technische redenen de volgende gegevens opgeslagen: De namen van de opgeroepen pagina's, van de gebruikte browser en van het besturingssysteem, de datum en het tijdstip van de toegang, de gebruikte zoekmachines, de namen van gedownloade bestanden en hun IP-adres. Wij analyseren deze technische gegevens anoniem en louter voor statistische doeleinden, om onze website permanent te kunnen optimaliseren. Ze worden opgeslagen op beveiligde systemen en maken geen identificatie van individuele personen mogelijk.

Cookies:
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Als u een van onze websites bezoekt, dan is het mogelijk dat wij informatie in de vorm van een cookie opslaan op uw computer. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen, maar enkel het internetprotocoladres. Deze informatie dient om u bij uw volgende bezoek aan onze websites automatisch opnieuw te herkennen en de navigatie voor u eenvoudiger te maken. U kunt verhinderen dat er cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen „geen cookies aanvaarden“ te selecteren. Als u geen cookies aanvaardt, dan kan dit evenwel leiden tot functiebeperkingen van ons aanbod.

Links:
Deze privacyverklaring geldt niet voor externe links, die in het kader van onze websites worden aangeboden. Wij doen ons best om te verzekeren dat ook op deze sites onze privacy- en veiligheidsstandaarden worden nageleefd, maar wij hebben geen enkele invloed daarop.

Informatie- en herroepingsrecht:
U kunt op ieder ogenblik informatie krijgen over de gegevens die door ons over u werden opgeslagen. Uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens kunt u bovendien steeds herroepen. Hiervoor kunt u, net als voor verdere vragen, rechtstreeks contact opnemen met onze hieronder vermelde privacycoördinator.

Algemeen:
Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk wordt met het oog op de technische ontwikkeling. In deze gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring overeenkomstig aanpassen. Neem daarom steeds de respectievelijk actuele versie van onze privacyverklaring in acht.


Privacycoördinator: WILLISAU SWITZERLAND, Menznauerstrasse 21, 6130 Willisau (Zwitserland), Tel. +41 (0) 41 972 70 10, Fax +41 (0) 41 972 70 11, info@willisauag.ch.